Vanliga frågor och svar om värmepumpar

Här har vi samlat frågor och svar som kan underlätta för dig som vill veta lite mer innan du kontaktar oss. 

Hur går det till att få en värmepump på totalentreprenad från Strandberg Energi ?

 • Ett besök görs och fastigheten besiktigas. Naturligtvis kostnadsfritt.
 • Ni erhåller en energiberäkning samt en offert, via brev, e-post eller bådadera.
 • Ni godkänner offerten och vi gör en preliminär plan samt söker borrtillstånd hos kommunen gemensamt.
 • När kommunen har godkänt borransökan planeras borrningen.
 • Borrning utförs, tidsåtgång en dag, ingen passning nödvändig. Borraren ringer och meddelar vilken dag de kommer.
 • Slangarna från energibrunnen dras in i huset, tidsåtgång någon timme. Passning nödvändig.
 • Nu är förutsättningarna för själva bytet klart och en dag för detta planeras.
 • Bytesdag 1: Vi kommer c:a 07:00 på morgonen, stänger av vatten och värme, tar ut ert gamla system och ställer det nya på plats. Innan vi åker hem på eftermiddagen så slår vi ALLTID på vattnet och värmen igen.
 • Bytesdag 2: Denna dag är en reservdag om inte allt hinns klart första dagen. Avslutning av arbeten samt driftsättning av nya systemet. Genomgång och handhavandeinstruktioner.
  Hämtning av sopor samt eventuell oljecistern.
  Ni betalar med andra ord ingenting innan allt är klart, först då kommer en faktura på hela entreprenaden.
Är luft/vattenvärmepumpar effektivare nu förtiden ?
 • Nej, inte nämnvärt. Jämför man energibesparingen mellan dagens luft/vatten samt förra generationen så ser man ingen märkbar skillnad. Dock är marknadsföringen för dessa produkter annorlunda idag än för några år sedan.
Vad är det för skillnad i besparing mellan bergvärme samt luft/vatten ?
 • Om man tittar på på en normalvilla handlar det om c:a 3.000 kWh/år till bergvärmens fördel. Med ett totalt energipris på 1.40- blir det 4.200 kr/år. Alltså 42.000 på en tioårsperiod. Med dagens HUS/ROT-avdrag blir inte investeringen högre p.g.a att HUS/ROT-avdrag är större för bergvärme än för övriga värmepumpar, se nedan förklaring.
Ska jag välja bergvärme eller luft/vatten ?
 • Eftersom bergvärmen spar mest energi så blir det förstahandsvalet. Om man inte får borrtillstånd av någon anledning blir luft/vatten det självklara valet.
Vilka garantier har jag efter en installation ?
 • Vi som installatörer lämnar 2 års garanti runt värmepumpen, och tillverkaren lämnar en 6-årig trygghetsförsäkring på själva värmepumpen.
Gäller HUS/ROT-avdraget för värmepumpsinstallation ?
 • Ja, ROT-avdrag gäller på alla värmepumpar men med olika procentsatser, se nedan förklaring.
Hur räknar jag ut vad jag kan få i HUS/ROT-avdrag för värmepumpsinstallationen?
 • Räkneexempel för bergvärmepump:
  Totalkostnad för en värmepump: 150 000 kr
  Arbetskostnaden enligt schablon är 35 procent: 150 000 x 0,35 = 52 500 kr.
  Rotavdraget är 30 procent: 52 500 x 0,3 = 15 750 kr.
  Din totalkostnad: 150 000 – 15 750 = 134 250 kr.
 • Räkneexempel för övriga värmepumpar:
  Totalkostnad för en värmepump: 150 000 kr
  Arbetskostnaden enligt schablon är 30 procent: 150 000 x 0,30 = 45 000 kr.
  Rotavdraget är 30 procent: 45 000 x 0,3 = 13 500 kr.
  Din totalkostnad: 150 000 – 13 500 = 136 500 kr.

Frågor och svar om värmepumpar